§İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere  Bakanlıkça belgelendirilmiş;

ü MÜHENDİS,
ü MİMAR,
ü TEKNİK ELEMAN.
ØTeknik öğretmenler (Teknik Eğitim Fakültesi mezunları),
ØFizik bölümü mezunları(Ünv.),
ØKimya bölümü mezunları(Ünv.)
Øİş sağlığı ve güvenliği programı mezunları(2 yıllık).

C Sınıfı İGU (3 Yıllık) + Eğitim+Sınav           B Sınıfı İGU

  B Sınıfı İGU (4 Yıllık) + Eğitim+Sınav            A Sınıfı İGU

ØB Sınıfı: İSG Yüksek Lisansı yapanlara sınavla,
ØA Sınıfı: 5 yıllık Bakanlık Müfettiş ve Uzmanlarına;

  İSG Doktorası yapanlara ve

  10 yıllık Genel Müdürlük çalışanlarına sınavla da verilir.

Ø Az Tehlikeli Sınıfta         A, B ve C Sınıfı,
Ø Tehlikeli Sınıfta              A ve B Sınıfı,
Ø Çok Tehlikeli Sınıfta       A Sınıfı Sertifikalı İş Güv. Uzmanları çalışabilirler.
Øİş Güvenliği Uzmanları çalışma Süreleri:

(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: a) 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.
b) (Değişik:RG-11/10/2013-28792) Diğer işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.
(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan her 2000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 2000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
(3) Tehlikeli sınıfta yer alan her 1500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısını 1500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
(5) İş güvenliği uzmanları sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.